جهانگردی
 استانبول بزرگترین شهر ترکیه میباشد.و تاپایان دوره عثمانی پایتخت بود. کنستانتینوپل نام قدیمی شهر استانبول بود که پایتخت دولت روم شرقی بود در شرق بنام قسطنطنیه تلفظ میشد.  پس از فتح شهر توسط سلطان محمد فاتح اسلامبول نامیده شد.

استانبول شهر بسیار زیبایی است و بافت سنتی خود را حفظ کرده است. استانبول تنها شهری است که در دو قاره اروپا و آسیا قرار گرفته است.دریای سیاه در شمال و مرمره در جنوب شهر قرار دارند و بسفر این دو را به هم متصل میکند.

استانبول دارای دو فرودگاه میباشد که فرودگاه آتاتورک در قسمت اروپایی واقع شده است.

استانبول را شهر بناهای تاریخی نیز میتوان نامید.

منطقه سلطان احمد که مسجد ایا صوفیا و مسجد سلطان احمد و توپکاپی را در خود جای داده است.

مسجد ایا صوفیا در ابتدا کلیسای سنت سوفیا نام داشت و توسط ژوستینین امپراتور روم  شرقی ساخته شد (معاصر انوشیروان ساسانی)پس از فتح شهر توسط سلطان محمد فاتح این کلیسا به مسجد تبدیل شد.در حال حاضر این مسجد به موزه تبدیل شده است.مسجد دارای دو طبقه میباشد .

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۹/۰۱ساعت   توسط دنیا  |